คอร์สปฏิบัติวัชรยานขั้นพื้นฐาน (โงนโดร)

10525906_805842866127489_5226072707435584715_n


โงนโดร หมายถึง การปฏิบัติเบื้องต้นอันเป็นการเตรียมรากฐาน ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่พุทธทิเบตทั้ง 4 นิกายใช้ร่วมกัน การปฏิบัติเบื้องต้นนี้เป็นบันไดสำคัญที่จะนำไปสู่การภาวนาขั้นสูง อันได้แก่ มหามุทรา และซกเชน ต่อไป แต่กระนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด วัชราจารย์ทั้งหลายมักที่จะระมัดระวังในการอธิบายความหมายของคำว่า “รากฐาน” ที่ไม่ได้มีนัยว่า “เป็นเรื่องพื้นฐาน หรือเป็นความรู้ในเบื้องต้น” เพราะการปฏิบัติโงนโดรนั้นเป็นการปฏิบัติภาวนาที่สมบูรณ์ในตัวเองถึงขั้นที่ว่า สามารถนำพานักปฏิบัติจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงการบรรลุสูงสุดได้ การปฏิบัติร่วมกันใน 2 วันนี้ ท่านพักชก รินโปเช ตั้งใจที่จะมอบแก่นคำสอนโงนโดรที่มาจาก คัมภีร์ว่าด้วยการบรรลุถึงปัญญาญาณของท่านคุรุปัทมสมภพและขจัดปัดเป่าอุปสรรคทั้งปวง (ลาเม ทุกดรุป บาร์เช กุนเซล) ซึ่งเป็นหนึ่งในชุดคำสอนที่ใหญ่ที่สุดในธรรมสมบัติ (แตรมา) ที่ถูกค้นพบโดยท่านชกจูร์ ลิงปะ

มีกำหนดการในวันที่ 25 -26 พฤศจิกายน 2557

โดยยินดีเปิดรับ ผู้ที่สนใจในธรรม สายนิกายวัชรยาน และขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่กรุณาส่งผ่านข้อมูลนี้ไปยังกัลยาณมิตรที่มีความสนใจงานเสวนานี้

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาทต่อคน

ท่านใดที่สนใจเข้าร่วม กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าที่ http://goo.gl/w3DFZG เนื่องด้วยที่นั่งมีจำนวนจำกัด

และกรุณาส่งกิจกรรมนี้ไปยังกัลยาณมิตรที่สนใจ
https://www.facebook.com/events/668333063257791

รายละเอียดเพิ่มเติมภาษาไทย ติดต่อสอบถาม Email : [email protected]
1. คุณเบ็นซ์ มือถือ 086-642-5835
2. คุณมุ้ย มือถือ 081-496-7483

Posted in กิจกรรม ในประเทศไทย, ข่าวและกิจกรรม and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *