พิธีมนตราภิเษกสหัสพุทธ

ในวันที่ 24 พฤศจิกายนปีนี้ ท่านพักชก รินโปเช ได้เมตตาที่จะจัดพิธีมนตราภิเษกสหัสพุทธขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

พิธีมนตราภิเษกสหัสพุทธนั้นมีการจัดขึ้นไม่บ่อยนักจึงค่อนข้างจะพิเศษ ริเริ่มโดย ท่านจัมกอน คองตรุล หนึ่งในคุรุชาวพุทธที่ไม่นิยมการแบ่งแยกนิกายอันโด่งดังที่สุดแห่งศตวรรษที่ 19 (ยุคเดียวกับท่านชกจูร์ ลิงปะ)

เพื่อที่จะสยบสรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งยากจะถูกกำราบลงได้ในชมพูทวีป พระอวโลกิเตศวร(กวนอิม)พันกรได้เสกให้พระหัตถ์ทั้ง 1,000 ของท่านกลายเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ และเสกให้พระเนตรทั้ง 1,000 ของท่านกลายเป็นพระพุทธเจ้า 1,000 พระองค์ของภัทรกัปนี้ (อ้างอิง: http://goo.gl/OlwVI0)

ถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้า 1,000 พระองค์ของภัทรกัปนี้ล้วนกำเนิดมาจากจุดเดียวกัน นั่นคือพระมหาปัญญาธิคุณอันนำไปสู่การตรัสรู้ของพระอวโลกิเตศวร พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ต่างจุติลงมาในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปและเป็นอิสระต่อกัน แต่ละพระองค์ทรงปรากฎตัวในแต่ละยุคที่ต่างกันออกไปเพื่อที่จะสยบสรรพสัตว์ในแต่ยุคแต่ละสมัย

เริ่มแรก พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะทรงเจริญโพธิจิตหรือจิตที่มุ่งมั่นไปสู่การตรัสรู้เพื่อยังประโยชน์แก่ผู้อื่น ต่อมาพระองค์ก็จะใช้พระมหากรุณาธิคุณในทรงภารกิจต่างๆ ของพระโพธิสัตว์ และท้ายสุด พระองค์ทรงภารกิจต่างๆ ดังผู้ที่บรรลุแล้วพึงกระทำ ซึ่งจะอยู่นอกเหนือความเข้าใจของสามัญชน

ในปีนี้ ท่านพักชก รินโปเชได้เมตตาที่จะจัดพิธีมนตราภิเษกสหัสพุทธในประเทศไทย

ท่านใดที่สนใจเข้าร่วม กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าที่ http://goo.gl/m7mblr เนื่องด้วยสถานที่มีจำกัด

และกรุณาส่งกิจกรรมนี้ไปยังกัลยาณมิตรที่สนใจ
https://www.facebook.com/events/1541157382773565/

สถานที่

โรงแรมตวันนา (Tawana Bangkok Hotel)
ชื่อเดิม : โรงแรมตะวันนา รามาดา (Tawana Ramada Hotel) ห้องบัคคารา(ชั้น2)

ที่ตั้ง : 80 ถนนสุริวงศ์ บางรัก, สีลม/สาทร, กรุงเทพ, ประเทศไทย 10500

ติดต่อ คุณชาญชัย คูณทวีลาภ

โทรศัพท์: 02-3843939

• ดูแผนที่ : http://goo.gl/maps/hftLl

Posted in กิจกรรม ในประเทศไทย, ข่าวและกิจกรรม and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *