ตารางการบรรยายธรรมของท่าน จับเจ เคน รินโปเช ต้าชี่ ปัลเดน

เรียนกัลยาณมิตรทุกท่าน เรามีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่จะประกาศให้ทุกท่านทราบว่า ท่านจับเจ เคน รินโปเช ต้าชี่ ปัลเดน (เรียกสั้นๆ ว่าท่านจับเจ เคนโป) จะเดินทางมาบรรยายธรรม และเป็นผู้นำการปฏิบัติธรรม รวมทั้งประกอบพิธีกรรมที่กรุงเทพฯ ในเดือนธันวาคม ปี 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. ธรรมบรรยาย ในหัวข้อ “ศิลปะแห่งชีวิต: พุทธศาสนาทิเบต” วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ลงทะเบียน 2. อบรมภาวนาขั้นพื้นฐาน: เมล็ดพันธุ์สู่การรู้แจ้งอันสูงสุด วันที่ 6-8 ธันวาคม 2562 ลงทะเบียน 3. อบรมภาวนาขั้นต่อเนื่อง: สมาธิแห่งธรรมชาติเดิมแท้ วันที่ 9-10 ธันวาคม 2562 ลงทะเบียน 4. พิธีบูชาพระจัมบาลา พร้อมทั้งประสิทธิ์พรโถโภคสมบัติ วันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 หากท่านสนใจโปรแกรมเหล่านี้ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของแต่ละงานได้ที่ลิงค์ลงทะเบียน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 084 […]

ตารางการบรรยายธรรมของท่าน จับเจ เคน รินโปเช ต้าชี่ ปัลเดน

เรียนกัลยาณมิตรทุกท่าน เรามีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่จะประกาศให้ทุกท่านทราบว่า ท่านจับเจ เคน รินโปเช ต้าชี่ ปัลเดน (เรียกสั้นๆ ว่าท่านจับเจ เคนโป) จะเดินทางมาบรรยายธรรม และเป็นผู้นำการปฏิบัติธรรม รวมทั้งประกอบพิธีกรรมที่กรุงเทพฯ ในเดือนธันวาคม ปี 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. ธรรมบรรยาย ในหัวข้อ “ศิลปะแห่งชีวิต: พุทธศาสนาทิเบต” วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ลงทะเบียน 2. อบรมภาวนาขั้นพื้นฐาน: เมล็ดพันธุ์สู่การรู้แจ้งอันสูงสุด วันที่ 6-8 ธันวาคม 2562 ลงทะเบียน 3. อบรมภาวนาขั้นต่อเนื่อง: สมาธิแห่งธรรมชาติเดิมแท้ วันที่ 9-10 ธันวาคม 2562 ลงทะเบียน  4. พิธีบูชาพระจัมบาลา พร้อมทั้งประสิทธิ์พรโถโภคสมบัติ วันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 หากท่านสนใจโปรแกรมเหล่านี้ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของแต่ละงานได้ที่ลิงค์ลงทะเบียน หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 084 […]

ถึงสหายธรรมทั้งใกล้และไกลสวัสดีเนื่องในวันระลึกถึงคุรุปัทมสมภพ ข้าพเจ้ากลับมาตรงนี้อีกครั้งเพื่อที่จะกระตุ้นเตือนญาติธรรมทั้งหลายและสหายธรรมทุกท่าน ชีวิตของพวกเรานั้นไม่จีรัง และบางครั้งก็ยังต้องเผชิญกับอุปสรรค ดังนั้นโปรดอย่าหลงลืมที่จะทำตัวให้เบิกบาน และอย่าลืมดูแลตนเอง อย่ามัวแต่เสียเวลาไปกับสิ่งไร้สาระ และเหนือสิ่งอื่นใด จงปฏิบัติธรรมพวกเรามักจะหาข้ออ้าง ข้ออ้างเหล่านี้ไม่ได้กุขึ้นมาเพื่อผู้อื่น แต่ถูกกุขึ้นมาเพื่อตัวเราเอง เมื่อเธอไม่สามารถมาร่วมรับฟังธรรม เข้าจำศีล หรือเข้าปฏิบัติภาวนา อย่ามัวแต่ขอโทษครูบาอาจารย์เลย เพราะเธอควรจะขอโทษตัวเองมากกว่า ใครกันที่ไม่สามารถมาร่วมปฏิบัติภาวนาได้ นี่เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง พึงระลึกไว้ว่า ชีวิตและเวลาทุกวินาทีของเรานั้นมีค่าแค่ไหน อย่าลืมสิ่งที่ครูบาอาจารย์รุ่นอาวุโสหลายท่านได้กล่าวไว้ พวกเราได้รับคำสอนอย่างสม่ำเสมอ และพวกเราก็ปรารถนาที่จะได้รับคำสอน พวกเราช่างโชคดีที่ได้รับคำสอนเหล่านี้ แต่เราก็ลืมนำคำสอนมาฝึกฝนตนเอง นี่แหละที่เรียกว่าอาภัพอับโชคของจริงข้าพเจ้าอยากจะส่งสาส์นเตือนสั้นๆ เนื่องในวันคุรุปัทมสมภพนี้ ให้เธอทั้งหลายจงปฏิบัติธรรม จงมีความสุข ดูแลครอบครัวของเธอให้ดี รักษามิตรภาพระหว่างเพื่อนเอาไว้ และดูแลพี่น้องทางธรรมรวมถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือด้วยนะข้าพเจ้ายินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า สาส์นวิดีโอเดือนนี้มีคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ จีน ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม เยอรมัน และโปรตุเกส กรุณาคลิก CC ที่มุมขวาล่างของวิดีโอเพื่อที่จะเลือกภาษาขอส่งความรักความเมตตามายังทุกๆ ท่านขอสรรพมงคลจงบังเกิดมีจับกน พักชก รินโปเช

สาส์นเนื่องในวันที่ระลึกคุรุปัทมสมภพประจำเดือนกันยายน (ตรงกับวันที่ 23 กันยายน 2558) สวัสดีสหายธรรมทั้งใกล้และไกล ข้าพเจ้าต้องขอโทษด้วยที่ส่งสาส์นเนื่องในวันรำลึกถึงท่านคุรุปัทมสมภพช้าไปนิด วันรำลึกถึงท่านคุรุรินโปเชประจำเดือนนี้ตรงกับวันที่ ๒๓ กันยายนที่ผ่านมา คณะของพวกเราได้ออกจาริกแสวงบุญตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจึงไม่สามารถที่จะส่งสาส์นในรูปแบบของวีดีโอนี้ออกมาได้เนื่องจากปัญหาในเรื่องของสัญญาณ Wi-Fi ในช่วงวันที่ ๒๓-๒๕ กันยายนที่ผ่านมาคณะของเราพำนักอยู่ที่วัดธาร์ปาลิง ซึ่งเป็นวัดของท่านอาจารย์ของข้าพเจ้านามว่า ท่านโญชุล เคน รินโปเช ซึ่งวิดีโอนี้ได้ถ่ายทำระหว่างการเดินทางไปวัดธาร์ปาลิง ขอสรรพมงคลจงบังเกิดมี ท่านจับกน พักชก รินโปเช phakchokrinpoche.org | samyedharma.org คำแปลคลิปวิดีโอสวัสดีทุกคน ขอให้พวกเธอมีความสุขในวันรำลึกถึงท่านคุรุรินโปเชนะ ขณะนี้ข้าพเจ้าและเหล่าสานุศิษย์กลุ่มหนึ่งกำลังอยู่ในประเทศภูฏาน อยู่ที่เมืองบุมทัง วันนี้เป็นวันรำลึกถึงท่านคุรุรินโปเชประจำเดือนนี้ พวกเราประกอบพิธีบูชาหลายอย่าง ได้แก่ พิธีถวายชกค์ และสวดมนต์ให้กับเหล่าสานุศิษย์และสหายธรรมทุกคนของข้าพเจ้าจงใช้ทุกโอกาสที่เธอมีไปกับการปฏิบัติภาวนา เพราะชีวิตเรานั้นมีค่ายิ่ง อย่าสูญเสียเวลาไปกับกิจกรรมดังต่อไปนี้ ๑. การพร่ำบ่น ๒. ความคิดฟุ้งซ่าน๓. กล่าวติเตียนผู้อื่น๔. ตัดสินให้ค่ากับไม่ว่าจะสิ่งที่เราชอบหรือเกลียดเพียงทำตัวให้มีความสุขกับชีวิต จงบ่มเพาะสัมมาทิฐิ และข้าพเจ้าเอาถุงอันนี้ออกมาดูเพื่อบอกเธอว่า ตอนนี้ข้าพเจ้าพำนักอยู่ที่ประเทศภูฏาน นี่เป็นถุงที่ทำจากธงชาติของภูฏาน ซึ่งข้าพเจ้าซื้อมาจากเชิงเขาวังพยัคฆ์(ตั๊กซัง) ข้าพเจ้าขอส่งความรักอันไม่มีประมาณนี้ออกไป และระหว่างทริปนี้ ข้าพเจ้าไม่มีเวลาร่างสาส์นคำสอนเนื่องในวันรำลึกถึงท่านคุรุรินโปเชประจำเดือนนี้ แต่ข้าพเจ้าขอกล่าวไว้เลยว่า ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าและกลุ่มสังฆะที่มาด้วยสวดมนต์กัน พวกเราจะนึกถึงพวกเธอทุกคน […]

Rangjung Yeshe Thailand กลุ่มลูกศิษย์ของท่านพักชก รินโปเช ในประเทศไทย ขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสีย และขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นบริเวณสี่แยกราชประสงค์ รวมถึงเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่าน ขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันสวดมนต์บทนี้ และอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รุนแรงในครั้งนี้ด้วย สามารถฟังบทสวดได้ที่นี่