คำสอนเนื่องในวันคุรุปัทมสมภพประจำเดือนกันยายน 2557

สาสน์จากท่านพักชก รินโปเชเนื่องในวันระลึกถึงท่านคุรุปัทมสมภพประจำเดือนกันยายน 2557 สวัสดีสหายธรรมทั้งใกล้และไกล ข้าพเจ้าหวังว่าพวกเธอทุกคนมีความสุขและสบายดีนะ ขณะนี้ข้าพเจ้ากำลังนั่งรถจากจากมหานครนิวยอร์กไปเกาะมาร์ธา วินเยิดช์ เนื่องในวันระลึกถึงท่านคุรุปัทมสมภพประจำเดือนนี้ข้าพเจ้าอยากจะเตือนพวกเธอใน 4 หัวข้อดังต่อไปนี้คือ

พิธีมนตราภิเษกสหัสพุทธ

ในวันที่ 24 พฤศจิกายนปีนี้ ท่านพักชก รินโปเช ได้เมตตาที่จะจัดพิธีมนตราภิเษกสหัสพุทธขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย