สาส์นเนื่องในวันที่ระลึกคุรุปัทมสมภพประจำเดือนกุมภาพันธ์ (ตรงกับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558)

ถึงสหายธรรมที่รักทั้งใกล้และไกล

ข้าพเจ้าหวังว่าพวกท่านทุกคนคงสุขสบายดีและสามารถเจียดเวลามาปฏิบัติธรรมได้ในวันนี้ วันที่ระลึกคุรุปัทมสมภพอันศักดิ์สิทธิ์นี้อยู่ในระหว่างเดือนที่เราเรียกกันว่า “เดือนทวีคูณ” ตามปฏิทินของทิเบต หมายความว่าในเดือนนี้ กำลังของการกระทำจะทวีคูณเป็น 100,000 เท่า เพราะฉะนั้น ด้วยคิดถึงประโยชน์สุขของสรรพสัตว์เป็นสำคัญ ขอให้พยายามเป็นพิเศษในการรักษาธรรมะไว้ในใจเสมอและประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงตลอดทั้งเดือน ขณะนี้เรากำลังประกอบพิธีดรุปเชนพระอมิตายุสขาวที่วัดของเราในเนปาล ลูกศิษย์ส่วนหนึ่งช่วยกันทำวิดีโอคลิปนี้ระหว่างช่วงพักในตอนเช้าวันนี้

– ท่านพักชก รินโปเช

(คำแปลวิดีโอคลิป)

สวัสดีทุกคน
ขอให้มีความสุขในวันคุรุปัทมสมภพนี้ ข้าพเจ้าอยากจะเตือนทุกคนให้ปฏิบัติธรรมในวันนี้ โดยเฉพาะจะต้องนึกถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติว่าสำคัญอยู่เสมอ การรักษาโพธิจิตก็สำคัญมาก ขอให้สวดวิงวอนถึงคุรุปัทมสมภพ พระพุทธเจ้า และบรรดาผู้ที่บรรลุธรรมแล้ว นี่ก็สำคัญมาก ขอให้หาเวลามาทำสมาธิและปฏิบัติ
วันนี้ เราทำพิธีบูชาพระอมิตายุสขาวเพื่อประทานอายุวัฒนะ พิธีนี้มีทั้งหมด 9 วัน พระอาวุโสทุกรูปที่วัดของเราและทุกๆ คนก็มาร่วมทำพิธีนี้ด้วยกันตลอดทั้ง 9 วัน วันนี้เป็นวันแรก มีพิธีมนตราภิเษก ทุกอย่างเป็นไปด้วยดี ข้าพเจ้านึกถึงพวกท่านทุกคนและสวดมนต์ให้ ขอให้มีความสุขสบายดี ข้าพเจ้าส่งความรักและสวดมนต์ให้พวกท่านทุกคน วันนี้ สาส์นที่ส่งมาทางอีเมลเป็นข้อความสั้นๆ ส่งมาถึงทุกคนที่เปิดอีเมลอ่านดู ข้าพเจ้ากำลังเช็คว่ามีคนเปิดอ่านดูเท่าไร และขอส่งความรักมายังทุกคน ขณะนี้เสียงข้างนอกค่อนข้างดังเพราะกำลังนั่งอยู่ในสวนขณะที่บันทึกวิดีโอคลิปนี้
เดือนนี้เป็นเดือนพิเศษที่เรียกว่า เดือนทวีคูณหนึ่งแสนเท่า หมายความว่า สวดมนต์ 1 จบจะเท่ากับสวด 100,000 แสนจบ ถวายประทีป 1 ดวง อานิสงส์ก็เท่ากับถวาย 100,000 ดวง ก็เลยเรียกว่าเดือนที่อานิสงส์ทวีคูณหนึ่งแสน เพราะฉะนั้น ขอให้ขยันปฏิบัติธรรม ขอบคุณมาก
เรื่องบทสวดวัชรพจน์หกประโยคต่อคุรุรินโปเช (ดูซุม ซังเจ กูรู รินโปเช โงดรุป กุนดรัก เดวา เชนโป ฉับ…) ขอให้สวดกันทุกคน จะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของข้าพเจ้าก็ได้ http://phakchokrinpoche.org/six-vajra-verses-accumulation เพื่อจะส่งจำนวนจบที่สวดได้ ข้าพเจ้ากำลังรวบรวมให้สมาชิกสังฆะช่วยกันสวดให้ครบหนึ่งพันล้านจบ (ในปีนี้) ขอให้ทุกคนช่วยกันสวดด้วย ขอบคุณมาก

@Translated by Rangjung Yeshe Thailand (RYT)

Posted in คำสอนเนื่องในวัน คุรุปัทมสมภพ.